Increasing Hostage - Biting The Hand That Feeds Olenka.

Skära i laser

Posted April 20, 2015, 12:35 a.m. By olenka Tags: Industri

När man talar om att skära i laser så kanske man inte riktigt vet vad det handlar om eller kanske är man inte så insatt. Låt mig då se till att upplysa er lite med den nya tekniken och det nya som sker här och nu. Laserskärning är en sak som är ganska nytt men ändå inte. Man har sett det i filmer ganska länge och många har hoppats på att det skall komma större och större men i själva verket så kanske det inte riktigt har kommit på stort förrän nu. Det handlar om att skära i hårda material med laserljus då.